جوزا 30, 1403 18:32 Asia/Kabul

بسیاری از ولسوالی هایی که در سال های گذشته در زمره ولسوالی های ناامن قرار می گرفتند، این روزها به یکی از مقاصد گردشگران داخلی در روزهای تعطیل تبدیل شده اند. ولسوالی خوگیانی در ولایت ننگرها نیز یکی از این ولسوالی هاست که در این روزها پذیرای مهیمانانی از ولایت های مختلف کشور است

تگ