جوزا 22, 1403 18:27 Asia/Kabul

به گزارش محمد فردین نوروزی از ولایت بلخ؛ شماری از افراد دارای معلولیت در ولایت بلخ، در یک گرد همایی اعتراضی خواهان مشارکت این افراد در نشست سوم دوحه شده اند. آنان می گویند که این قشر طی سال های گذشته بیشترین آسیب را متحمل شده است و اکنون نیاز است تا سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نماینده ای از این قشر را نیز به نشست دوحه دعوت کنند.

تگ