ثور 27, 1403 18:09 Asia/Kabul

شماری از شاعران و نویسندگان در بلخ، از روز زبان فارسی همزمان با روز حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهرمزارشریف طی مراسمی تجلیل کردند. حاضران در این نشست شاهنامه را یکی از بزرگترین آثار حماسی ادبیات جهان دانستند که سهم انکار ناپذیری در حفظ و ترویج زبان فارسی داشته است.

تگ