ثور 24, 1401 07:55 Asia/Kabul
  • بازداشت 3 بمبگذار در ننگرهار در شرق افغانستان

پس از کشف چندین کیلوگرم مواد منفجره، سه نفر نیز در ننگرهار در شرق افغانستان توسط طالبان بازداشت شدند.

به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، برخی منابع نزدیک به طالبان در رسانه ها گفته اند که چند صد کیلوگرم مواد منفجره و ابزار ساخت بمب در ننگرهار در شرق کشور، کشف شده است.

نیروهای استخبارات ننگرهار می گویند که تاکنون سه نفر را در این رابطه بازداشت کرده اند.

بر اساس گزارش ها، این افراد هنگام انتقال محموله مواد انفجاری و ابزار ساخت بمب در ننگرهار، شناسایی و بازداشت شدند.

تاکنون روشن نیست که این محموله متعلق به چه گروهی بوده است.

یک منبع استخبارات ننگرهار گفته است که تحقیقات در این زمینه آغازشده است.

انتهای پیام.

تگ