عقرب 22, 1402 20:11 Asia/Kabul

سخنگوی حکومت سرپرست اظهارات نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مورد حضور نیروهای تی تی پی در افغانستان را رد کرده است. آصف درانی در اظهارات اخیر خودتاکید کرده که خلع سلاح تی تی پی از مسئولیت های حکومت سرپرست بوده و کابل باید میان حمایت از تی تی پی یا همکاری با اسلام اباد یکی را انتخاب کند

تگ