دلو 19, 1401 15:26 Asia/Kabul

سفیر افغانستان در ترکیه گفته است که بر اثر وقوع زلزله اخیر در این کشور دست کم تاکنون شانزده تبعه افغانستان جان باخته است . امیر محمد رامین؛سفیر افغانستان در ترکیه گفته است که شماری از خانواده های افغانستانی که در ترکیه زندگی می کردند زندگی شان از زلزله اخیر تاثیر پذیرفته است 1401/11/19

تگ