دلو 03, 1401 15:28 Asia/Kabul

قندهار با فرا رسیدن فصل زمستان شاهد اتش سوزی بیشتری است و بیماران بخاطر استفاده از مواد سوختی نامناسب در شفاخانه ها بستری شده اند

تگ