میزان 01, 1402 19:22 Asia/Kabul

کارخانه های ذوب آهن در ولایت بلخ با اشاره به مشکل کمبود مواد اولیه می گویند در صورت حمایت از سوی حکومت می توانند با وجود مشکلات،ظرفیت تولیدات خود را افزایش دهند.

تگ