سرطان 20, 1403 18:36 Asia/Kabul

در پی سفر نارندا مودی، نخست وزیر هند به روسیه، رهبران دو کشور در بیانیه‌ی مشترک خود مبارزه علیه تروریسم در سطح جهانی را حیاتی دانسته و از افغانستانِ عاری از تروریسم، جنگ، مواد مخدر و متعهد به حقوق بشر و آزادی های شهروندی اعلام حمایت کرده اند

تگ