جوزا 22, 1403 18:31 Asia/Kabul

سرپرست وزارت خارجه ایران در نشست وزیران خارجه کشورهای بریکس جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه را محصول نظمی دانست که مبتنی بر یک جانبه گرایی در جهان است . وی همچنین تحریم اقتصادی را ابزار کشورهای سلطه طلب بر علیه کشورهای مستقل توصیف کرد که باید برای مهار آن بین این کشورها همکاری صورت گیرد .

تگ