ثور 27, 1403 17:54 Asia/Kabul

هیات حکومت سرپرست به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت که برای شرکت در نشست کازان در تاتارستان به سر می برد، با رئیس جمهور این کشور دیدار کرده است. در این دیدار در مورد گسترش تجارت دو جانبه و ایجاد اتاق تجارت روسیه در افغانستان گفتگو شده است.

تگ