ثور 21, 1403 19:26 Asia/Kabul

بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است. هرچند شرکت های افغانستانی در آن حضور ندارند اما مقامات و کارآفرینان ایرانی قول دادند تا افغانستان را در حوزه استخراج نفت همکاری کنند.

تگ