ثور 20, 1403 14:25 Asia/Kabul

در ادامه سرکوب اعتراضات دانشجویی/ پلیس هلند با دانشجویان حامی فلسطین در «دانشگاه آمستردام» درگیر شد و با باتون آنها را مورد ضرب و جرح قرار داد.