حمل 15, 1403 14:42 Asia/Kabul

گزارش ها از ترکیه حاکی از درگیری های انتخاباتی میان طرفدران جناح های سیاسی در این کشور بوده است.

تگ