میزان 01, 1402 19:41 Asia/Kabul

این مهتاب نورد که ماه پیش تحقیقات خود در قطب جنوبی ماه را آغاز کرده بود با آغاز شب در کره ماه، ارتباطش با زمین قطع شده است

تگ