سنبله 28, 1402 13:50 Asia/Kabul

ممتاز زهرا بلوچ خبر کمک تسلیحاتی پاکستان به اوکراین را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. وی گفته که این ادعاها شایعاتی بیش نیست و پاکستان هرگز کمک تسلیحاتی به اوکران نکرده است