دلو 03, 1401 12:16 Asia/Kabul
  • سوریایی ها و افغانها بیشترین درخواست کنندگان دریافت پناهندگی اروپا

تعداد درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا در سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش داشته است. بیشترین درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا را به ترتیب، سوریایی ها، افغان ها، ترک ها و عراقی ها ارائه کرده اند

روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» با استناد از یک  گزارش محرمانه در مورد وضعیت مهاجرت و پناهندگان، گزارش داده است که تعداد درخواست های پناهندگی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال گذشته به ۹۲۳ هزار و ۹۹۱ درخواست افزایش یافته است. این رقم یک افزایش ۴۶،۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان می دهد.

براساس گزارش این رسانه آلمانی در گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد »وضعیت«، به ارقام نشر ناشده دفاتر حمایت از امور پناهندگی اروپا اشاره شده است. بر اساس گزارش روزنامه (بیلد ام زونتاگ) این سند همچنین نشان می دهد که آلمان بالاترین رقم درخواست های پناهندگی از سال ۲۰۱۶ به بعد را در سال گذشته ثبت کرده است. در مجموع در آلمان در سال ۲۰۲۲ به مقایسه دیگر کشور های عضو اتحادیه اروپا بیشترین تعداد درخواست های پناهندگی ثبت شده است (در مجموع ۲۲۶۴۶۷). بعد از آلمان فرانسه با  ۱۵۴ هزار و ۵۹۷، اسپانیا با ۱۱۶ هزار و ۹۵۲ و اتریش با ۱۰۸ هزار و ۴۹۰ در خواست پناهندگی قرار دارند. کشور های مجارستان با ۴۶، سلواکیا با ۵۴۴ و لتونیا با ۶۲۲ درخواستی در انتهای فهرست قرار دارند.

یک سوم متقاضیان پناهندگی در آلمان از سوریه، پس از آن افغانستان (۱۷ درصد)، ترکیه (۱۰،۰ درصد) و عراق (۶،۷ درصد) می باشند.

تگ