قوس 04, 1402 19:38 Asia/Kabul

امروز بیست و پنجم نومبر برابر است با روز جهانی محو خشونت علیه زنان. همزمان با این روز نهادهای بین المللی بر ضرورت حمایت از زنان و دختران افغان تاکید کرده اند. همزمان کارزاری نیز برای اطلاع رسانی درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان راه اندازی شده است.

تگ