قوس 04, 1402 16:15 Asia/Kabul

امروز از ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان درحالی در جهان بزرگداشت می‌شود که شماری از زنان در افغانستان می‌گویند از تابستان سال ۲۰۲۱ تا کنون ، خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته است.

تگ