قوس 03, 1402 14:17 Asia/Kabul

شیرمحمد عباس ستانکزی در حالی بر بازگشایی درهای مکتب و دانشگاه به روی دختران تاکید کرده که بیش از ۸۰۰ روز می‌شود دروازه مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور بسته شده و یک سال نیز از بسته ماندن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد.

تگ