دلو 05, 1401 14:03 Asia/Kabul

تاجران و مقامات طالبان در اسپین بولدک می گویند تجارت در این ولسوالی بهبود یافته و در حال حاضر مشکلی در گذرگاه مرزی اسپین بولدک؛ چمن وجود ندارد.

تگ