دلو 05, 1401 13:04 Asia/Kabul

فابریکه داران ولایت بلخ می گویند به دلیل کمبود پنبه امسال بیشتر پنبه های خود را باقیمت بلند از ولایات خریداری کرده اند .

تگ