دلو 05, 1401 12:52 Asia/Kabul

منصور حاجی مدیر کل اداره اتباع و مهاجران خارجی ولایت تهران می گوید برگه های سرشماری مهاجران جدید الورود به ایران به گونه خودکار از سوی وزارت داخله تمدید می شود و نیازی به مراجعه اتباع به دفاتر مختلف نیست.

تگ