دلو 05, 1401 12:47 Asia/Kabul

سفیر افغانستان در هند از تلاش های چندجانبه برای اتصال بندر چابهار ایران به منطقه آسیای میانه استقبال کرد و آن را به نفع اقتصاد افغانستان دانست.

فرید مومند زی سفیر افغانستان در هند گفته است با وجود اینکه افغانستان با بحران اقتصادی بدی روبه‌رو است، اما با این حال به حمایت از بخش خصوصی ادامه خواهیم داد تا این بخش از تجارت منطقه‌ای و جهانی عقب نماند.

مومند زی در نشست مشترک توسعه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب در دهلی نوگفته که اگر بندر چابهار به دهلیز حمل و نقل بین المللی شمال و جنوب جهان وصل شود.

در شصت درصد هزینه های انتقال کالا و پنجاه درصد زمان انتقال آن‌ها در افغانستان صرفه جویی خواهد شد.

بندر چابهار در جنوب شرق ایران در سالهای اخیر با هدف تقویت تجارت کشورهای منطقه بویژه هند با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است.

تگ