سرطان 03, 1401 21:50 Asia/Kabul
  • تکواندوکار افغانستانی از سد حریف کویتی گذشت

تکواندوکار افغانستان در نخستین رقابت از قهرمانی آسیا، حریف کویتی خود را شکست داد.

به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، «حسین لطفی» تکواندوکار افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیا نماینده کویت را شکست داد.

وی در رقابت‌های قهرمانی تکواندوی آسیا پا به «شیاب چانگ» گذاشت و از سد حریف کویتی عبور کرد.

لطفی در رقابت بعدی برابر حریفی از ایران وارد رقابت خواهد شد.

انتهای پیام.