جوزا 06, 1403 18:20 Asia/Kabul

رقابت های ورزشی فوتبال از گروه دسته دوم جوانان بلخ، به هدف راه یابی به گروه الف و رشد این ورزش که دو ماه قبل در شهر مزارشریف آغاز شده بود، به پایان رسید.

تگ