سنبله 28, 1402 20:00 Asia/Kabul

در رقابت های کریکت که در ننگرهار برگزار شده بوده تیم فقیر وهاب در مسابقات فاینل به قهرمانی رسید و تیم های حریف را مغلوب ساخت