حمل 15, 1403 18:24 Asia/Kabul

به گزارش سحر افغانستان، کشتار امدادگران نهاد آشپزخانه جهانی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی واکنش کشورهای متعدد را در پی داشته است. گفته شده که سفرای رژیم صهیونیستی در کشورهای پولند، استرالیا و بریتانیا از سوی وزارت خارجه این کشورها برای پاسخگویی احضار شده اند

تگ