سرطان 01, 1403 14:34 Asia/Kabul

محکمه ای در پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخواه به پولیس این کشور دستور داده تا از بازداشت هنرمندان افغانستانی که در این کشور مهاجر شده اند خودداری نماید.

تگ