جوزا 29, 1403 18:08 Asia/Kabul

در حالیکه مردم مسلمان در سراسر جهان در حال تجلیل از عید قربان هستند، پناهجویان برگشته از پاکستان در کمپ های مهاجرین، این عید را به زندان تشبیه کرده و از وضعیت دشوار موجود در کمپ ها می گویند.