دلو 23, 1402 19:06 Asia/Kabul
  • محبوس بودن 1600 افغان در زندان های ترکیه

وزارت مهاجران حکومت سرپرست از زندانی بودن نزدیک به یک هزار و ششصد تن از مهاجران افغان در ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار تلویزیون سحر افغانستان، وزارت مهاجران حکومت سرپرست از زندانی بودن نزدیک به یک هزار و ششصد تن از مهاجران افغان در ترکیه خبر می‌دهد.

عبدالرحمن راشد معاون این وزارت می‌گوید که تلاش‌ها برای آزادی مهاجران افغان در ترکیه جریان دارد و از آغاز سال جاری تاکنون نزدیک به شش صد تن از مهاجران افغان از زندان‌های ترکیه آزاد و دوباره به کشور برگشته‌اند.

وی می‌افزاید که هیأتی از افغانستان برای انتقال و آزادی این زندانیان با مقام‌های ترکیه نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

معاون وزارت مهاجران در این خصوص گفت: «گزارشات که از طرف وزارت خارجه، نماینده وزارت خارجه و یا‌ کاردارها ما برای ما داده یک هزار ششصد نفر در ترکیه زندانی هستند.»

بر اساس آمار وزارت مهاجران سیصد هزار مهاجر افغان در حال حاضر در ترکیه زندگی می‌کنند.

تگ