دلو 16, 1402 19:07 Asia/Kabul

یک کلینیک درمانی و یک سالن ورزشی برای زنان مهاجر افغان در اردوگاه گل تپه‌ی ورامین افتتاح شد. این مرکز از سوی برخی نهادهای بین المللی و با حمایت سازمان ملی مهاجرت ایران راه‌اندازی شده است. گزارشی از فریبا قلی زاده

تگ