قوس 18, 1402 10:47 Asia/Kabul

عطاالله عمری ، سرپرست وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری گفته است که دوصد هزار نمره زمین برای مهاجرین افغان برگشت داده شده از پاکستان اختصاص داده شده است.

تگ