قوس 15, 1402 11:50 Asia/Kabul

وحیدی همچنین تأکید کرد که شهروندان افغان مقیم ایران که مجوز ندارند باید به کشورشان برگردانده شوند. او گفته است که شهروندان افغانستان ‌به‌گونه موقت در ایران زندگی می‌کنند و وقتی شرایط آماده شد باید به کشور خود بازگردند.

تگ