قوس 10, 1402 17:09 Asia/Kabul

حکومت موقت پاکستان با ارسال پیامی به حکومت سرپرست افغانستان هشدار داده که هرگونه حمله بر این کشور که با افغانستان مرتبط باشد پاسخ قوی به دنبال خواهد داشت.

تگ