عقرب 30, 1402 15:17 Asia/Kabul
  • اخراج مهاجرین غیرقانونی افغانستانی از ترکیه

بیش از ۸۰۰ پناهجوی افغانستانی از ترکیه اخراج شدند. دولت ترکیه اعلام کرد ٨٢٦ پناهجوی افغانستانی‌ فاقد مدرک رسمی اقامت را از این کشور اخراج کرده و این پناهجویان پس از دستگیری به فرودگاه منتقل و با ۴ پرواز به افغانستان بازگردانده شدند. ترکیه گفت روند اخراج مهاجران فاقد مدارک را ادامه خواهد داد. پیش از این نیز ترکیه صدها مهاجر افغانستانی را از این کشور اخراج کرده بود. به دنبال تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجرین غیر قانونی افغانستانی از این کشور، ترکیه نیز این روند را شدت بخشیده ست. برخوردهای نا من