سنبله 30, 1402 16:54 Asia/Kabul
  • بازگشت  900 خانواده از پاکستان به افغانستان در چهار روز گذشته

مسئولان در گذرگاه تورخم می‌گویند که از چهار روز به این ‌سو، ۹۰۰ خانواده از مهاجرین افغانستانی در پاکستان از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته‌اند. این در حالی است که گفته می شود در چهار ماه گذشته ۴۸۰۰ خانواده از طریق این گذرگاه به افغانستان برگشته‌اند.