سنبله 30, 1402 14:46 Asia/Kabul
  • عدم لزوم پرداخت هزینه برای ثبت نام دانش آموزان اتباع به مدارس دولتی

رضامراد صحرایی، وزیر معارف ایران درباره درخواست مدیران مدارس از دانش آموزان اتباع برای پرداخت شهریه مدارس دولتی گفت: در مدارس دولتی هیچ وجهی نباید برای ثبت نام پرداخت شود.