جوزا 09, 1402 13:06 Asia/Kabul

خلیل رحمان حقانی در نشستی در کابل گفته است درحال حاضر8میلیون باشنده افغانستان در دیگر کشورها مهاجر هستند این مهاجرت ها نتیجه تحمیل جنگ در افغانستان است .