ثور 21, 1403 19:22 Asia/Kabul
  • واکسین شدن بیش از 2 میلیون کودک و مادر طی سال گذشته در افغانستان

وزارت صحت عامه حکومت سرپرست می‌گوید که سال گذشته بیشتر از دو میلیون کودک و مادر در کشور واکسین‌های متعدد دریافت نموده اند.

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت گفته است؛ برای سلامت و به ویژه برای سلامت اولیه؛ واکسیناسیون یکی از سکتورهای مهم است. بدون واکسیناسیون، یک ساحه بزرگ را به خصوص برای کودکان تازه متولد شده و کودکان زیر پنج سال از دست خواهیم داد.

در عین حال؛ عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه نیز در گزارشی عنوان کرد که برنامه واکسینِ یک اعشاریه شش میلیون کودک به مرحله نهایی رسیده و هفتصد ونود و چهار هزار و نود و هشت مادر نیز که جمعِ نود و یک درصد را تشکیل می دهد؛ واکسین تیتانوس دریافت نموده اند.

وزارت صحت عامه می گوید که سیزده نوع واکسین برای کودکان در سه هزار و چهل و نُه مرکز در کشور تطبیق می‌شود.

 

تگ