حمل 21, 1403 12:10 Asia/Kabul

برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرده که سال گذشته رقم افراد مبتلا به سوتغذیه در مراکز صحی برخی مناطق افغانستان سه برابر شده است.