قوس 14, 1402 19:21 Asia/Kabul

یک مرکز صحی در روستای آدینه‌ی مسجد ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ،به ارزش چهار میلیون و چهل ویک هزار افغانی،ازسوی ریاست صحت عامه‌ی بلخ و به همکاری دفتر بی دی ان ساخته شده است.

تگ