قوس 13, 1402 20:42 Asia/Kabul

مسئولان صحت عامه زابل گفته اند با توجه به تغییرات اقلیمی و آگاهی عمومی؛ سطح بیماری های فصلی نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

تگ