سرطان 15, 1401 19:32 Asia/Kabul
  • توافق افغانستان با پاکستان برای کاهش عوارض گمرکی

مقامات حکومت کنونی افغانستان با پاکستان با هدف تقویت مناسبات تجاری درباره کاهش عوارض گمرکی به توافق رسیدند.

به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، مقامات حکومت طالبان و پاکستان در نشست اتاق بازرگانی مشترک برای کاهش عوارض گمرکی به توافق رسیدند تا مناسبات تجاری دو کشور تقویت شود.

بر اساس گزارش ها، در نشست اتاق بازرگانی مشترک پاکستان و افغانستان در منطقه مرزی «چمن» به ریاست «محمد خان خلیجیم معاون ارشد این اتاق، نمایندگان دو کشور درباره کاهش عوارض گمرکی برای تقویت تجارت توافق کردند.

در این نشست که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری دوجانبه میان اسلام آباد - کابل برگزار شد، دو طرف در مورد ایجاد بازار مشترک مرزی به منظور تجارت قانونی بازرگانان دو کشور هم توافق کردند.

انتهای پیام.