سرطان 01, 1403 18:37 Asia/Kabul

منابع در اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند که میزان صادرات قالین این کشور طی سال گذشته میلادی تاکنون به بالاترین سطح خود رسیده است. این نهاد می گوید که هم اکنون بخش اعظمی از قالین تولید شده در افغانستان پروسس و سپس به بازارهای جهانی صادر می گردد؛ اقدامی که در گذشته کمتر بدان توجه می شد و قالین افغانستان با ورود به پاکستان به نام این کشور به ممالک دیگر فرستاده می شد.

تگ