جوزا 23, 1403 18:27 Asia/Kabul

بارندگی های اخیر در ولایت هرات توانسته دوصد و بیست هزار هکتار زمین زیر کشت گندم را سیراب کند. اداره زراعت هرات هم پیش بینی کرده که حصلات گندم امسال این ولایت به پنجصد هزار متریک تن برسد. گزارشی از یحیی فولادی.

تگ