ثور 26, 1403 18:42 Asia/Kabul

هیات بانک مرکزی ایران در جریان سفر به کابل با شماری از مقامات حکومت سرپرست دیدار کرده است. در این دیدارها در مورد گسترش روابط اقتصادی، توسعه تجارت و بهبود همکاری های مالی و بانکی میان دو کشور بحث و تبادل نظر شده است.

تگ