ثور 01, 1403 18:52 Asia/Kabul

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود گفته است که چالش های اقتصادی افغانستان طی سال جاری میلادی همچنان افزایش خواهد یافت و بیشترین فشار به مردم این کشور وارد خواهد آمد. علت اصلی این موضوع رشد منفی تولید ناخالص داخلی، کاهش کمک های خارجی و انسداد دارایی های افغانستان در نزد بانک های امریکایی عنوان شده است.

تگ