حمل 15, 1403 13:30 Asia/Kabul
  • ترانزیت سنگ آهن افغانستان به ایران

امکان ترانزیت سنگ آهن افغانستان با خط آهن خواف - هرات فراهم شد.

به گزارش شبکه سحر افغانستان؛«مصطفی نصیری ورگ » مدیر کل راه آهن خراسان اعلام کرد: امکان ترانزیت سنگ آهن و مواد معدنی منطقه هرات افغانستان از طریق خط آهن خواف-هرات به بنادر جنوبی کشور و سپس انتقال به دیگر کشورها فراهم شده است.

مدیر کل راه آهن خراسان افزود، اکنون محصولاتی از طریق جاده و کامیون از ترکیه تا افغانستان و بالعکس حمل می شود که می توان این کالاها را از طریق گذرگاه و کریدور ریلی شرق به غرب در مسیر ایستگاه های باری راه آهن "روزنک" و "شمتیق" افغانستان تا مرز ریلی رازی با ترکیه و بالعکس حمل کرد.

پیش از این مقامات حکومت سرپرست افغانستان خواستار تجارت بیشتر از طریق چابهار شده بودند.

تگ