قوس 10, 1402 12:39 Asia/Kabul

اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که روند انتقال هزاران کانتینر اموال گیرمانده تاجران افغان از بندر کراچی پاکستان ادامه دارد.

تگ